Техники за психически въздействия

 1. Изолация
Лицата, извършващи психологическо насилие първоначално се стремят да ви поставят във възможно най голяма изолация, така че техните внушения да не могат да бъдат опровергани от роднини и приятели и вие да не получавате емоционална подкрепа от тях. За целта манипулатора  ще се опита да ви дискредитира в очите на вашето обкръжение, чрез разпространяване на интриги, лъжи, полуистини, тенденциозно споменати факти и т.н. Ето няколко от популяните методи за поставянето ви в изолация или по удобна за манипулатора среда:
1.1 внушения, че вашата среда не ви подхожда, че вие не сте като другите от вашето обкръжение
1.2 опити за въвеждане в друго социално обкръжение, запознаване с нови хора, въвеждането ви в нова среда, която е удобна за манипулатора
1.3 сцени на ревност, в случай, че манипулатора ви е партньор
1.4 говорене „зад гърба ви“ пред ваши познати, с цел настройването им срещу вас
1.5 атрактивно поведение от страна на манипулатора пред вашите познати, с цел да спечели тяхното доверие, с което после да злоупотреби, говорейки срещу вас
1.6 говорене от страна на манипулатора към вас, че сте „сродни души“, създавайки измислен ментален свят, в който най важни сте вие двамата(в случай че ви е партньор)
1.7 убеждаване да се преместите ва друго място, с цел физическо отдалечаване от вашата среда


2. Монополизиране на възприятията
Тук са налице четири важни момента:

2.1 фокусиране на вниманието върху манипулатора, чрез разиграване на емоционални сцени.
2.2 опити за насочване на мислите ви към самите вас, насърчаване на интроспективност, което води до изолиране от потенциални противоречащи на манипулатора мнения
2.3 опити за премахването от вашия живот на неща и дейности, които манипулаторът не може да контролира, или които смята, че  пречат на неговите въздействия спрямо вас
2.4 опити за попречване на нормалното провеждане на ваши дейности, чрез смущаване, натрапване, постоянно напомняне за себе си и т.н.


3. Индуциране на слабост и немощ
Опитите за отслабване на вашите психически съпротивителни сили са:

3.1 показване, че някои емоции са неприемливи или подигравки, когато ги проявите(нямате „право“ да се ядосате, да покажете гордост, да имате увереност, да покажете хумор или остроумие, освен когато става дума за сарказъм, защото сарказма води до по приемане на психологическото насилие и манипулацията, уж под формата на „шеги“. Ако осмеете и осъдите някого, то трябва да допуснете, че някои може да осмее и осъди вас(с евентуални последващи действия)
3.2 насаждане на чувство на вина, че вие не правите каквото правят другите или каквото те очакват от вас - например изразът „цепиш се от колектива“
3.3 твърдене, че вашата личност е „под средното равнище“ и подтиквания за „коригиране“ на това от ваша страна
3.4 създаване физическа и психическа заетост и претоварване, чрез призиви за спазване на „високи стандарти“ във определени области – например чистота, религиозност, родителство и т.н. според случая
3.5 настояване за определени запознанства и въвличане в социални събития и ангажимменти, в които трябва да се държите „на ниво“.
3.6 опити за вменяване на отговорности, отвъд обичайните за социалния живот, връзките или приятелството
3.7 изисквания да показвате радост и доволство,  дори да нямате повод за това и въпреки обстоятелствата


4. Заплахи
Могат да бъдат от всякакво естество, според случая и според психологическия портрет на жертвата. Целта е вашите страхове да действат срещу вас, да ви причиняват непрестанно безпокойство и неспособност да се отпуснете и да действате успешно и адекватно.


5. Епизодични „награди“
Понякога манипулаторът се държи добре с вас, като награда, че сте били „добри“.  Това често предшества период от засилени емоционални, вербални или дори физически атаки. Причина за временното прекъсване на насилието може да бъде преценката на манипулатора, че е прекалил с натиска.


6. Демонстрация на всемогъщество
Чест похват на манипулаторите е да внушават, че са всемогъщи, че могат да правят каквото си искат с вас, че знаят всичко за вас, че нито една подробност от вашия живот не може да им убегне. Това се извършва чрез различни трикове, според случая, но целта е една – да съкруши вашата воля за съпротива.
При демонстрация на всемогъщество манипулаторите често играят ролите на едновременно съдия, съдебно жури и прокурор.  Те ви обвиняват за нещо, измислят си ваши мотиви свързани с реални или имагинерни ваши недостатъци и ви „осъждат“. Психологическата атака и внушенията могат да бъдат толкова силни, че накрая вие наистина да започнете да мислите, че заслужавате наказание.

7. Налагане на дребнави, досадни изисквания
Ако е в подходяща ситуация, манипулаторът може да ви застави да извършвате досадни действия до най голямата подробност, чрез което ще ви накара да губите енергия и нерви.

8. Деградация
Манипулаторът ще ви причинява повече болка, когато вие отказвате да изпълнявате неговите желания, така че да ви покаже, че за вас ще е от по малка вреда да му се подчинявате, отколкото ако се съпротивлявате.  Психологическата атака е максимално силна, авторитетът трябва да бъде наложен безапелативно и безкомпромисно. Целите са вашето самочувствие, увереност, спокойствие, душевно равновесие, насаждат се страхове, съмнения, подозрения, които често не могат да бъдат отречени чрез логически доводи.

превод: Боян Таксиров

http://verbalabusejournals.com/about-abuse/brainwashing-and-domestic-abuse/brainwashing-steps/

Накрая, към написаното от автора аз бих добавил и още похвати, които също са документирани, и с някои от които аз съм се сблъсквал лично:


9. Демонстративно отричане на очевидното
Отричане на доводи в полза на вашата позиция, дори когато те са неоспорими. Непрекъснато повтаряне на очевидни лъжи. Това цели да раздразни и ядоса жертвата, което да доведе до психическо изтощение. Манипулаторите се правят на „луди“ или разсеяни за очевидни неща.

10. Повторяемост и методичност
Непрекъсната повторяемост на въздействията, със седмици, месеци, дори години. Демонстриране на „непоколебима решителност“. Търсене на ефекта "китайска капка".

11. Сугестиране и внушение
Манипулаторите повтарят своите тези и внушения по най различни начини, явно или скрито. Очаква се жертвата подсъзнателно да приеме тези внушения, дори и в началото изобщо да не е съгласна с тях. Често става въпрос за моделиране на нагласите и желанията на подсъзнателно ниво, по принципа на подсъзнателния маркетинг. Това често се използва в интернет форумите.

12. Псевдоморал
Често жертвата бива заклеймявана по възможно най експресивен начин, че действа аморално, дори когато точно обратното е в сила. Когато някой не иска да направи нещо, манипулаторът използва призиви от рода на "Да бъдем добри". Примери от българските форуми – троловете наричат с термини  като „национални предатели“, „егоисти“, „сребролюбци“ и пр. нормалните участници, докато те самите със своите действия  в интернет нарушават всякакви морални и на човешкото достойнство принципи, за пари и облаги.

13. Дресиране
Дресиране на индивида да реагира емоционално при показване на определен "дразнител". Дразнителят може да бъде от всякакво естество - дума, израз,  мелодия, образ... Ефектът е на условен рефлекс, като при кучето на Павлов.

14. Манипулативни асоциации
Когато манипулаторът иска да накара обекта да желае/нежелае нещо, той групира въпросното нещо чрез свързванес друго понятие или идея, към което обекта имя ясно изразена позиция. Очакването е отношението към второто понятие или идея да се прехвърли и към първото.

15. Сравнителни възприятия
Ако обектът не харесва нещо, което манипулаторът желае да му пробута, то манипулаторът групира това нещо с друго, по лошо от него. Така то изглежда по привлекателно, защото изпъква пред очевидно лошото. Примерно сивото изглежда по тъмно на бял фон и по светло на тъмен фон. Същият принцип важи за преценката на всичко.

16. Насаждане на чувство за обреченост, детерминизъм
Манипулаторът обосновава целите си, като следствие на неизбежни и непредотвратими процеси. "Такъв е животът", "Такива са времената", "Това е бъдещето", "Изходът е ясен", "Въпрос на време е".

17.Претенция за обективност
Манипулаторът претендира, че действията му се обосновават на обективна и авторитетна преценка. Призовава обекта да приеме "фактите" и "истините" за себе си.

18. Психологическо корумпиране
Предлагат се имагинерни облаги, в които манипулирания трябва да повярва, че му се предлагат наистина. Ако той отстъпи от своята позиция в името на тези облаги, то той вече се е пречупил, като е доказал на себе си, че би се продал. Съпротивата е отслабена, особено ако позицията е била свързана с морални убеждения. Манипулаторът "доказва", че всичко е въпрос не на принципи, а на пазарлък и започва да снижава цената.

19. Припознаване
Познавайки обекта манипулаторът може да му "сервира" истории или образи в които манипулирания да намери нещо общо със себе си и по този начин да се  припознае в даден елемент от предоставената история, филм, снимка, герой и т.н. Така чрез реалните или пресилени или дори имагинерни сходства, на базата на които манипулирания се е припознал в обекта, той може да си внуши че притежава и други от качествата или недостатъците на въпросния обект, без това да е така.

20. Обикновено дразнене
Цели се обектът да харчи колкото се може повече психическа енергия и да изпитва негативни емоции, докато прецени, че не може повече да води "войната".

21. Предлагане на мним избор
Ако обектът не желае да приеме  това, което манипулаторът предлага, последният предлага "алтернативи", създавайки илюзия за избор. "Алтернативите" са внимателно подбрани да тласкат обекта към желания от манипулатора изход.

22. Насаждане на идентичност
Индивидът се причислява към някаква социална група по етнически, професионален, религиозен, морален и прочее признак, като след това към него се отправят призиви да се държи според реалните или измислени характеристики на тази група.
Пример "Ние БЪЛГАРИТЕ правим така". "Това не е християнско" и т.н.

23. Маскиране на недостатъците с други реални или измислени предимства
Отклоняване на вниманието от недостатъците на даден обект и акцентиране върху реални или измислени предимства. Пример: "При комунизма ПОНЕ имаше ред", "Може да не е красавица, но е много умна" и т.н.

24. Акцентиране върху недостатъците(страхове, комплекси)
Манипулаторът акцентира върху комплексите и страховете на индивида, върху които изгражда своите хиперболизирани внушения.

25. Възприемане на идеята за ограничения
На индивида се внушава, че трябва да приеме някакви ограничения, като целта е той да ги възприеме за нормални и естествени. Идеята за "таван" поставя индивида в друга мисловна нагласа.  Пример: "Не може всичко да имаш", "Докога ще ламтиш".

Техниките са много, ще допълвам и подобрявам тази тема.