Семейство = Сила

Силата, която притежава семейството е изключителна. Всеки терапевт ще потвърди това, защото не веднъж го е изпитвал, преживявал и осъзнавал в ходя на своята практика. Специалистът би могъл да бъде истински полезен когато “говори” на езика на семейството и работи като част от новосформираната система. Това напълно отрича моделът за “пътеводната звезда “ , което не изключва експертността на терапевта. Работи се с възможностите на семейството в посока на желаната промяна. Ако имате очакване за готовата, работеща рецепта, която да се даде на вашето уникално семейство и да заработи веднага ще се срещнете с друга истина. Вашите отношения са уникални, историите ви, моментната криза или трудност също. Вашият терапевт би могъл да ви подкрепи в преодоляването на вълнуващото ви предизвикателство и вероятно ще останете изненадани от силата и възможностите, които притежавате. #NeoCreo #семейство #промяна