Cyberstalking... Зло - Употреба
Cyberstalking се отнася за престъпление чрез използването на Интернет пространството- електронна поща, социални мрежи и всякакъв вид електронни съобщения, за да претърсва, тормози или заплашва друго лице. 
Cyberstalking най- често включва изпращане на тормозещи e-mail-и, недоброжелателни текстови съобщения, социални медийни публикации или създаване на акаунти, с цел тормоз. 


Определение на термина: Умишлени продължителни действия свързани с наблюдение, 'дебнене', на жертата и използване на интернет пространството, за да бъде наложен контрол, чрез тормоз.

Какво представлява  Cyberstalking?

Използват се електронни средства за тормоз на лице или група от хора.  Проявява се в предложения за секс, фалшиви обвинения, клевета, кражба на сaмоличност.

Киберстолкърът може да бъде някой, когото жертвата познава или напълно непознат. Независимо от ситуацията поведението се осъжда като престъпление. 

Форми на Cyberstalking
Cyberstalking казусите се различават от познатия тип преследвания. Специфичното за тях е, че те са технологично базирани, въпреки че някои киберстолкери ескалират тормоза като преследват лицето и физически.

Киберстолкърът действа от гняв, възможна причина би могла да бъде необходимостта да контролира или отмъщава на човек чрез заплахи, страх и сплашване.  
Съществуват няколко форми на cyberstalking, включително:
 

*Тормоз на жертвата: Отправяне на обиди; клевети; създаване на фалшиви акаунти, кражба на самоличност, снимки, email адреси и телефонни номера;
*Осъществяване на финансов контрол- в случай, че има достъп до банкови карти, сметки;
 *Изолиране на жертвата чрез тормоз на семейството, приятелите и работодателя: В тормозa могат да бъдат включени близки хора на лицето, което преследват;


Идентифициране на Cyberstalking

При вземането на решение дали в дадена ситуация наистина е преследвана, жертвата трябва да прецени дали извършителят действа злобно и преднамерено. Киберстолкърът извършва умишено наблюдение, действията му повтарящи се, с обсесивен характер и насочени към жертвата му.  
Това поведение продължава дори когато жертвата лично е предупредила извършителя да спре.


Разпознаване:

    
Фалшиви обвинения. Cyberstalker често се опитва да навреди на репутацията на жертвата си като публикува неверна информация в социални медийни уебсайтове или блогове.

Възможно е създаване на фиктивни профили в уебсайтове за запознанства или други акаунти с цел разпространяване на фалшиви слухове и обвинения за жертвата.
    
Събиране на информация за жертвата. Cyberstalker може да се опита да събере възможно най-много информация за жертвата чрез взаимодействие с приятелите, семейството и колегите на жертвата.
    
Проследяване на дейностите на жертвата. Cyberstalker може да се опита да проследи IP адреса на жертвата си, или да проникне в социалните медийни профили и имейлите на жертвата, за да научи за повече  за онлайн дейностите.
    
Насърчаване на другите да тормозят жертвата. Нарушителят може да насърчи участието на трети страни в тормоз на жертвата.

Възможно е да бъдат въвлечени трети лица/ приятели/, които чрез отправени покани за приятелства/ към близките на жертвата и към лицето- обект на тормоз/ да предоставят снимки и информация на киберстолкъра. Обикновено третите лица не си дават сметка, в какво се забъркват и каква отговорност носят.  

   Фалшива виктимизация. Не е необичайно един киберстолкер да твърди, че жертвата го тормози, заемайки положението на жертва в собствения си ум.


Cyberstalking статистика

По-голямата част от жертвите на киберпрестъпления са между 18 и 29-годишна възраст. 
Около 56% от киберстолкерите са мъже. Жените съставляват 60% от жертвите.
Близо 50 % от киберстолкерите са бивши партньори. 
Повече от 30% от киберпрестъпните атаки започват от Facebook или чрез имейл.

Законите:
Всяка държава сама приема и санкционира проявленията на кибертормоз. В България все повече се увеличатват сигналите за киберстолкинг. С развитието на технологиите се подобряват методите за проследяване и протекция над гражданите. Съдебната система предстои да предостави доклад, в който да посочи анализ на водените дела и санкционирането на подобен вид тормоз- ограничителни заповеди, глоби, лишаване от свобода както и процентния ръст на кибер престъпленията.
В западните държави и зад океана, мястото от което тръгва Cyberstalking- специални служби работят по разкриване на киберпрестъпленията. Съдебната система третира изключително сериозно случаите. Съдебната, Здравна и Социална система работят в насока- овладяване, справяне и ограничаване на киберпрестъпността.

Литература :
1. Зная, че ме обичаш, Дорийн Орион, 1997г. 
2. The Psychology ot Stalking: Clinical and Forensic Perspectives, J. Reid Meloy, 1998