Емоционално фокусирана терапия /ЕФТ/- д-р Сю Джонсън

Емоционано фокусирана терапия възниква през 80-те години на XX век и представлява структуриран подход при работа с двойки. В последните 20 години се развива от д-р Сю Джонсън. 
Изследванията през десетилетията са насочени към процеса на свързване
("bonding"): свързване между майка и дете както и романтичната връзка ("romantic bond") между партньорите. Фактът, че терапията е насочена към изследвaне свързването на индивидите означава, че ЕФТ разполага с карта на това, което е :
- от значение във взаймоотношенията;
- каква е динамиката на взаймоотношенията: как работят, къде имат затруднения;
- от какво се нуждаят, за да се справят със ситуацията;

Към момента ЕФТ разполага с множество емпирични доказателства, част от които са насочени към процеса на промяна и как да се поддържа посоката й. Разбира се изследванията са насочени към различни двойки:
- двойки, които преживяват травматично събитие;
- двойки, с дете, страдащо от хронично заболяване;
- депресирани двойки;
- семейства;*1

Как изглежда ЕФТ?

Д-р Сюзън Джонсън дава следното описание: " EFT е разговор между Карл Роджърс- "бащата на експерименталната психология", Салвадор Минучин- "бащата на системната терапия" и Джон Боуби- основател на науката за Привързаността и свързването. Ако можете да си представите тези трима мъже заедно, учейки ни как да практикуваме терапия на двойката, вие ще изградите представа за това какво е емоционално фокусираната терапия.". 
ЕФТ е експериментална наука, която се фокусира върху това:
-Как хората преживяват взаймоотношенията с партньора си? 
-Как се справят с емоциите си?
-Как ги изразяват?
Според С. Джонсън "емоциите са музиката, която звучи по време на танца между влюбените.". 
Танцът на емоциите...


ЕФТ е системна, тъй като разглежда връзката като едно цяло. Наблюдават се патерните във взаймоотношенията на партньорите. Понякога двойката не успява да се справи с негативните патерни и остава с усещането, че нищо не може да се промени и проблемите се задълбочават. 
ЕФТ терапевтите се насочват към това да помогнат на партньорите да разберат и предадат правилно емоционалните сигнали помежду си, с идея да се изградят по- позитивни и свързващи отношения.
Целта на емоционално фокусираната терапия е партньорите да изградят по-сигурна емоционална връзка помежду си. Благодарение на направените проучвания има доказателства, че това е възможно както и постигането на удовлетвореност, интимност, доверие или най-общо казано всички хубави неща във връзката, които са резултат от усещането за сигурност.
Не случайно съвремените полета на изследване са в посока повишаване на усещенето за сигурност в партньора.ЕФТ работи с настоящия контекст. Промяната се случва в настоящия момент, във връзката. Работи се с това, което се случва по време на сесията. Понякога се дава домашно на двойката. Промяната се случва по време на общуването между партньорите. Терапевтът насочва клиента да достигне  по-дълбоко в емоциите си, за да успее да разкрие чувството на този опит и аспектите от него, на които не се обръща внимание. Когато преживяното се постави по нов начин  е възможно да се изпратят нови сигнали до партньора или метафорично казано отново да бъде поканен в любовния танц.
ЕФТ терапевтите се опитват да създадат усещането за сигурност в сесията и за двойката. 
Основните контраиндикации за ЕФТ, за невъзможността да се създаде сигурност са когато единия партньор:
- е опасен и заплашва да нарани другия или има насилие;
- обявява системно, че желае да напусне сесията и не желае да участва;
- сподели, че има връзка с друг човек;
В подобни обстоятелства терапията не е ефективна. 

ЕФТ терапевтът постоянно валидизира и подкрепя клиентите си като създава сигурност в пространството на сесията. Помагайки да партньорите да открият смисъл, в случващото се между тях тук и сега. 
Ако наблюдавате сесия на ЕФТ терапевт ще отктиете 5 основни стъпки. ЕФТ обикновено се провежда в рамките на 8 до 20 сесии. 

1. Терапевтът се интересува от настоящия момент. Това, което се случва вътрешно в партньорите и между тях. Фокусира се в процесът, който тече между двойката (взаймоотношения ) и върху емоциите, които преживяват .

2. Задълбочаване на емоциите: Обсъжда се това, което се случва (скарване, обвинение, затваряне),  как се разбира от двамата и какво чувство се усеща от тялото- задълбочаване на емоцията. Терапевтът насочва партньорите към достигане и разпознаване на своите "меки чувства".  


3. Пристъпване към интеракция, на база на новото познание.

4. Затвърждаване на новото послание и интеракция. Правят се позитивни констатации.
Можем да стигнем където пожелаем...

5. Придаване на значение на целия процес. Посочвайки на партньорите какво са успяли да направят заедно затвърждава усещането им за увереност, че те могат да изградят отношенията си. 

Стъпките се повтарят многократно, но с различно ниво на интензивност. Съществува 3 основни етапа на промяна с ЕФТ. 

1. Премахване на негативните патерни във взаймоотношенията; Терапевтът помага на двойката да види негативните модели на поведение във взаймоотношенията им и да разбере какво се случва от гледна точка на идеите за привързаността и свързването с другия, страхът, които имат един към друг и защитните реакции, които проявяват. В този етап се назовават негативните модели и раздалечаването като основен проблем. Постепено двойката се сплотява, двамата могат да разпознаят какво се случва в отношенията им и да си помогнат взаймно за преодоляване на ситуацията. Веднъж променен патернът създава сигурност и възможност за задълбочаване. Благодарение на новия опит двамат могат да изградят по- стабилна привързаност и по-силна емоционална връзка един с друг. 
2. Разговорите "Прегърни ме силно"- в този етап терапевтът помага и на двамата да говорят за страховете/ да бъдат отхвърлени, изоставени, провалени/.  Партньорите споделят един пред друг и своите нужди-по начин, който да бъдат приети с разбиране. Тук важна е способността на партньора да разпознава и разбира нуждите на другия-" Наистина ми е важно да бъда подкрепен от теб, да ме прегърнеш и да чуя, че аз съм специалния за теб човек." . Партньорите се отворят един към друг и могат да посрещат лесно нуждите си.

3. Затвърждаване: Терапевтът посочва на двойките всички настъпили промени, които заедно са постигнали. Двамата са участвали в изграждането на своята любовна история.  Успяли са да преодолеят негативните патерни и да изградят нова, по-сигурна емоционална връзка. Също така двойката е насърчена дамечтае за бъдещето и как желае да се развият отношенията помежду им. 
Нашата любовна история...
 Източници:

1. Hold me Tight- Seven Conversations for a lifetime of Love, Dr. Sue Johnson, 2008, p.28-30, p.185-204;
2.  http://www.psychotherapy.net/video/johnson-emotionally-focused-therapy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-*1/ с забележката, че  по- голямата част от направените проучвания е с фокус върху двойките/;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------