Пролетта свидетелства за чудото на живота и способността да се обновява света.