Уважението е подарък и за двете страни....Изслушвайте се един друг.