Емоционална реактивност

Михова З. (2014) Емоционални процеси в семейството и системна терапия