Аз съм аз и принадлежа на себе си ...

"Аз съм си аз. В света няма никой друг като мен. Всичко, което създавам е истински мое, защото аз сам/а съм го избрал/а- всичко мое ми принадлежи: моето тяло, моите чувства, устата ми, гласът ми, всички мои действия, без значение дали са насочени към другите или към мен. Аз притежавам фантазиите си, мечтите си, надеждите си и страховете си, всеки триумф и успех, всички мои провали и грешки.
На мен принадлежи всичко от МЕН .... и така мога да обичам всички части от себе си и да бъда техен приятел...
Зная, че съществуват части от мен, които ме изграждат и такива, за които не подозирам и не познавам, но докато си бъда приятел и продължавам да се обичам мога да продължавам да градя и опознавам себе си.
Както и да изглеждам и да звуча, каквото и да правя и да казвам и каквото и да мисля или да чувствам в даден момент това е моето истинско АЗ...
Ако във времето  начинът, по който изглеждам, съм мислил/а, говорил/а и правил/а не ми пасва, то аз ще запазя от себе си онова, което отговаря на мен и ще създам онова, което ме допълва.
Аз мога да виждам, да чувам, да чувствам, да мисля, да говоря, да правя. Имам всичко необходимо да оцелeя, да бъда близка/близък с другите, да бъда успешен човек, да осъзнавам колко важен и специален е светът на околните, да разбирам онова, което не мога да контролирам.
Аз принадлежа на себе си и мога да изграждам себе си. Аз съм Аз и се чувствам добре от това..."
Вирджиния Сатир
“I am Me. In all the world, there is no one else exactly like me. Everything that comes out of me is authentically mine, because I alone chose it -- I own everything about me: my body, my feelings, my mouth, my voice, all my actions, whether they be to others or myself. I own my fantasies, my dreams, my hopes, my fears. I own my triumphs and successes, all my failures and mistakes. Because I own all of me, I can become intimately acquainted with me. By so doing, I can love me and be friendly with all my parts. I know there are aspects about myself that puzzle me, and other aspects that I do not know -- but as long as I am friendly and loving to myself, I can courageously and hopefully look for solutions to the puzzles and ways to find out more about me. However I look and sound, whatever I say and do, and whatever I think and feel at a given moment in time is authentically me. If later some parts of how I looked, sounded, thought, and felt turn out to be unfitting, I can discard that which is unfitting, keep the rest, and invent something new for that which I discarded. I can see, hear, feel, think, say, and do. I have the tools to survive, to be close to others, to be productive, and to make sense and order out of the world of people and things outside of me. I own me, and therefore, I can engineer me. I am me, and I am Okay.”
― Virginia Satir