Творецът- от микро към Макро Космос

Всички ние ценим онова, което идва от сърцето...
Наричаме го талант...
Готови сме да се качим на сцената и да го покажем на целия свят. Най- специалното за нас е онова, за което сме родени, нали?
Тогава можем да покажем онзи вътрешен порив и да бъдем създатели или по скоро инструмент, който да изрази усещанията ни ...
Това е нашата стъпка, нашия автограф, нашата история, паметта за всичко което сме, което сме взели и сме харесали в този свят... онова, което наричаме призвание, което осмисля света ни...
И всичко това нямаше да е същото без хората изградили декора, без прогреса на цивилизацията, без архитекта, без изпълнителя на строежа, без артистите, без любовта към изкуството, без публиката пред сцената, без аплодиментите, ние никога нямаше да бъдем това, което сме... без огледало няма Аз...
Нашият микрокосмос е вграден в макрокосмоса. Една галактика е в отстояние до друга галактика... така еднакви и така различни.... и обединени от
гомелия творец Вселена.
Zoom- вайте и минимизирайте често...така картината е по - красива и с различен фокус.
Всичко е обединено в едно пространство, което не може да бъде измерено, така както човекът не може да бъде измерен в своето творчество... ние отхвърляме или се възхищаваме, но всеки един от нас копнее да бъде в главната роля.
Човешкия живот сам по себе си е чудо, стремете се към онова, което ви прави щастливи...приемете цветята, които са отредени за вас. Светът може да бъде такъв какъвто го искаме тогава когато поемем отговорността да бъдем хора.